Even tekst en uitleg: bij het openen van de pagina staat naast de images afbeelding een kruis of getal. Klik met de linkermuisknop hierop, hierdoor krijgt men de afbeelding 1:1 te zien. Klik met de rechtermuisknop hierop en je ziet een menu afbeelding opslaan als. Klik hierop en sla de afbeelding in het bestand wat je zelf uit kiest op. Vanuit dit bestand bestand sla je het op als bureaubladachtergrond, zodat je het kunt gebruiken op je p.c. NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK ZIE DISCLAIMER

Kalenderfoto.nl

Kalenderfoto.nl heeft met alle zorgvuldigheid de kalenders voor 2023 gemaakt voor uw Personal Computer.
De kalenders kunnen gebruikt worden als bureaubladachtergrond voor uw P.C. Om een kopie van de kalender te kunnen maken klikt u eenmaal op het pictogram naast de gewenste afbeelding.
Hierbij wordt de afbeelding op ware grootte (1:1) afgebeeld.Je kunt de afbeelding vergroten door eenmaal met je linkermuisknopop de afbeelding te klikken (alleen mogelijk voor kalenders 2023). Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding. Dan kunt u kiezen voor opslaan als bureaubladachtergrond. Kalenderfoto.nl is non-profit opgezet. Elke afbeelding is voorzien van 'copyright Kalenderfoto.nl'.
De kalenders worden dus niet voor/aan commerciële bedrijven verkocht en mogen niet zonder toestemming van Kalenderfoto.nl aan derden worden verkocht.
Alleen particulieren zonder commercieel gewin mogen vrij gebruik maken van een afbeelding als bureaubladachtergrond voor hun eigen P.C.

kalenderfoto.nl

Calendarphoto.nl has carefully made the calendars for 2023 for your Personal Computer.
The calendars can be used as a desktop background for your P.C. To make a copy of the calendar, click once on the icon next to the desired image.
This shows the image in its actual size (1:1). You can enlarge the image by clicking once with your left mouse button on the image (only possible for calendars 2023). Then right-click on the image. Then you can choose to save as desktop wallpaper. Calendarphoto.nl is a non-profit organization. Each image is provided with 'copyright Calendar photo.nl'.
The calendars are therefore not sold for/to commercial companies and may not be sold to third parties without the permission of Calendarphoto.nl.
Only individuals without commercial gain may freely use an image as desktop background for their own P.C.